Các đơn vị

Trang chủ

Phòng Phân tích Trung tâm

Giới thiệu

PHÒNG PHÂN TÍCH TRUNG TÂM
(Phòng Kiểm định chất lượng phân bón)
Central Analytical Laboratory
Tel: 024 38385636; 0936552788 / 01648399365; Email: doduyphai@gmail.com

 

CHỨC NĂNG

Phòng phân tích Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, kiểm nghiệm chất lượng các loại phân bón sản xuất trong nước và nhập khẩu.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống phương pháp phân tích về đất, nước, phân bón và cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Xây dựng mẫu chuẩn quốc gia về đất, phân bón và cây trồng;

- Kiểm định chất lượng các loại phân bón (Theo Quyết định số 131/2000/BNN-KHCN ký ngày 18/12/2000) và một số chỉ tiêu về môi trường;

- Đảm nhận phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng và các vật liệu khác;

- Tư vấn về lập kế hoạch xây dựng phòng phân tích và trang thiết bị phân tích;

- Tham gia trong màng lưới trao đổi phương pháp phân tích trong nước và quốc tế;

- Đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực phân tích.

 

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số cán bộ viên chức của Bộ môn hiện nay (2019) gồm 09 người; trong đó có: 01 Tiến sỹ; 4 Thạc sỹ; 4 Kỹ sư.

link click
why do husband cheat wife cheated my fiance cheated on me
website click here married men cheat with men
website link wife cheated on me
signs of unfaithful husband want my wife to cheat letter to husband who cheated
click here read go
treatments of aids how is hiv/aids transmitted symptoms of hiv aids in men
why do wife cheat on husband why do wife cheat unfaithful spouse
all wives cheat reasons wives cheat on their husbands dating a married man
discount coupons for prescription drugs pensierounico.net walgreen pharmacy coupon
how to coupon at rite aid link walgreens prescription coupons
stride rite printable coupons scottmarlowe.com free prescription discount card
cvs deals this week galcho.com discount prescription cards
zithromax 250mg ironsharpdev.com sildenafil citrate 50mg
fluconazole 50mg bistromc.org zithromax 250mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and white blood cell count lisinopriland.net lisinopril and white blood cell count
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
cialis coupon cialis coupon lilly cialis coupons 2015
viagra viagra viagra
detrol la click detrola record player
sitagliptin phosphate msds go sitagliptin phosphate msds
vaniqa link vaniqa antes y despues
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg

Lịch sử

Phòng Phương pháp thí nghiệm và Phương pháp phân tích nông hóa thổ nhưỡng được hình thành theo Quyết định số 13 NN/QĐ của Bộ Nông nghiệp về việc thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, đây có thể coi là đơn vị tiền thân của Phòng Phân tích Trung tâm.

Năm 1972, Xưởng Phân tích đất TW được thành lập, theo Quyết định số 202 NN-TC/QĐ của Ủy ban Nông nghiệp TW.

Năm 1998, Phòng Phân tích Trung tâm được thành lập trên cơ sở tách và tổ chức lại các bộ phận phân tích của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Phân tích Trung tâm hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Thành tựu

THÀNH TỰU CHÍNH

Đã biên soạn mới và soát xét được:

- 15 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong phân tích đất: 
10 TCN 367- đến 381-99.
- 9 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong cây trồng: 
10 TCN 449- đến 457-2001.
- 36 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong phân bón:
10 TCN 301- đến 308-97
10 TCN 360- đến 366-99
10 TCN 304- đến 366-2004
10 TCN 301- đến 303-; 305-; 657- đến 660-2005
10 TCN 361-; 363-; 810- đến 813-2006
 
Ngày 8/7/2016, Phòng Phân tích Trung tâm, Viện TNNH đã vinh dự đón nhận Quyết định Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Nhân sự

TS. Đỗ Duy Phái
Tên: TS. Đỗ Duy Phái
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: doduyphai@gmail.com
ThS. Phạm Đình Rĩnh
Tên: ThS. Phạm Đình Rĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: pvrinh.tb@gmail.com
ThS. Nguyễn Bá Kiên
Tên: ThS. Nguyễn Bá Kiên
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: kiennb77@gmail.com
ThS. Phạm Thị Thanh Huyền
Tên: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: huyennifs@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Trang
Tên: ThS. Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nguyentrang11031988@gmail.com
ThS. Nguyễn Xuân Vi
Tên: ThS. Nguyễn Xuân Vi
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: vi306fcri@gmail.com
CN. Đỗ Duy Long
Tên: CN. Đỗ Duy Long
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: doduylong239@gmail.com
Lý lịch khoa học: Xem