Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

Phân bón Trung vi lượng NUMIC

NUMIC được sản xuất theo tiêu chuẩn công bố:  TCCS: 02/2022/NCĐTN.

NUMIC là loại phân bón chứa các chất trung và vi lượng, do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên sản xuất.

Thành phần: S (10%); Mg (2%); Zn (20.000 ppm); Cu (20.000 ppm); B (10.000 ppm). NUMIC được sản xuất theo tiêu chuẩn công bố: TCCS: 02/2022/NCĐTN.

Công dụng: Sản phẩm đã được ứng dụng bón cho các loại cây trồng: cà phê, cao su, hồ tiêu… ở Tây Nguyên, giúp tăng năng suất và hiệu quả kinh tế với số lượng 50 tấn/năm.