Tin Tức

Trang chủ

CĐ viện KH NN Việt Nam công nhận các chức danh BCH Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

23-10-2012 Lượt xem: 807

  
CĐ viện KH NN Việt Nam công nhận các chức danh BCH Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
        
Cập nhật ngày: (07/10/2009)

SFRI - Ngày 28 tháng 9 năm 2009 Thường vụ BCH Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã có Quyết định số 106/QĐ TC-CĐV công nhận các chức danh  BCH Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2009-2011 như sau:

1. Đồng chí Trần Đức Toàn - Chủ tịch, phụ trách chung, công tác thi đua.

2. Đồng chí Phan Thị Thanh Hiên – Phó chủ tịch, phụ trách công tác Tổ chức, Tài chính.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Đạo - Ủy viên, phụ trách công tác Văn hóa - Thể Thao.

4. Đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT, phụ trách công tác thông tin tuyên truyền và đưa thông tin hoạt động CĐ lên trang website của Viện;

5. Đồng chí Bùi Thị Lan - Ủy viên, Trưởng ban Nữ công; theo dõi hoạt động của CĐ Trung tâm Nghiên cứu phân bón và dinh dưỡng cây trồng.

6. Đồng chí Cao Thị Thanh Tâm - Ủy viên, phụ trách công tác Văn thư, đời sống, thủ quỹ công đoàn.

7. Đồng chí Trần Thị Minh Thu - Ủy viên, Phó ban Nữ công; theo dõi hoạt động của khối Nghiên cứu Khoa học, phụ trách công tác Thiếu niên-nhi đồng;

 

Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

- Đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Chủ nhiệm UBKT, phụ trách chung;

- Đồng chí Trương Xuân Cường – Tổ CĐ Phát sinh học và PLĐ, ủy viên

- Đồng chí Lê Thị Thanh Thuỷ - Tổ CĐ Tài chính Kế toán, ủy viên.


BCH Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2009-2011 công nhận tổ trưởng các tổ Công đoàn có tên sau:

01. Đ/c Vũ Thị Thanh Lý, Tổ trưởng CĐ phòng Khoa học và HTQT;

02. Đ/c Nghiêm Thị Thu Hiền, Tổ trưởng CĐ phòng Tổ chức Hành chính;

03. Đ/c Lê Thị Thanh Thuỷ, Tổ trưởng CĐ phòng Tài chính Kế toán;

04. Đ/c Lê Thị Mỹ Hảo, Tổ trưởng CĐ bộ môn Phát sinh học và PL đất;

05. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai, Tổ trưởng CĐ bộ môn Sử dụng đất;

06. Đ/c Lê Huy Bắc, Tổ trưởng CĐ bộ môn Kinh tế Sử dụng đất và phân bón;

07. Đ/c Cao Thị Thanh Tâm, Tổ trưởng CĐ bộ môn Vi sinh vật;

08. Đ/c Lê Thị Kim Dung, Tổ trưởng CĐ phòng Phân tích Trung tâm;

09. Đ/c Vũ Thị Tường Vân, Tổ trưởng CĐ Trung tâm NC Phân bón và DDCT;

10. Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Tổ trưởng CĐ Trung tâm NC Đất-Phân bón và Môi trường phía Nam.

why do husband cheat will my husband cheat my fiance cheated on me
website why women cheat on men they love wife cheated on me
click all wife cheat how to spot a cheater
go women that cheat on their husbands reasons women cheat
how to cheat on your wife astrobix.com how to cheat on your wife
why did i cheat on my husband would my husband cheat i cheated on my husband with my ex
how many guys cheat tracyawheeler.com infidelity in marriage
how to coupon at rite aid click walgreens prescription coupons
fluconazole 50mg click zithromax 250mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis coupons printable link lilly cialis coupons
venlafaxine bluefish venlafaxine 37.5 mg venlafaxine
aerius medikament aerius medikament aerius
zithromax saft read zithromax

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu