Tin Tức

Trang chủ

Chuyển đổi 260.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu hiệu quả hơn

11-03-2016 Lượt xem: 41
Chuyển đổi 260.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu hiệu quả hơn
[http://www.omard.gov.vn, ngày: 12/08/2014]

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014-2020. Trước mắt, giai đoạn 2014-2015, diện tích đất chuyển đổi khoảng 260.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng các cây trồng khác.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa này là nội dung quan trọng để tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
 
Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phải dựa trên nhu cầu thị trường; khai thác lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, gắn với sản xuất hàng hóa, tập trung hiệu quả và bền vững. nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất thông qua việc chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác, kết hợp với nuôi trồng thủy sản có năng suất, chất lượng cao hơn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

“Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phải dựa trên cơ sở khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; tăng cường bảo quản, chế biến, tăng giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng thu nhập cho nông dân,” Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, trên cơ sở quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa toàn quốc, các tỉnh, thành phố cần lập quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại địa phương phù hợp.

Mặt khác, các địa phương cũng cần nghiên cứu, tổng kết những mô hình canh tác trên đất lúa có hiệu quả kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ để tuyên truyền, hướng dẫn người sản xuất áp dụng đồng thời ưu tiên đầu tư các dự án khuyến nông nhằm khuyến khích thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào vùng quy hoạch chuyển đổi./.

Định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa toàn quốc được chia theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 2014-2015, diện tích đất chuyển đổi khoảng 260.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng các cây trồng khác; gồm: trồng ngô là 80.000 ha; đậu tương 16.000 ha; vừng, lạc 41.000 ha; rau, hoa là 51.000 ha; cây thức ăn chăn nuôi 13.000 ha; các cây khác 24.000 ha; kết hợp nuôi trồng thủy sản 35.000 ha.

Giai đoạn 2016-2020, cả nước tiếp tục chuyển đổi 510.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng các cây trồng khác; gồm: trồng ngô là 156.000 ha; đậu tương 33.000 ha; vừng, lạc 54.000 ha; rau, hoa là 116.000 ha; cây thức ăn chăn nuôi 37.000 ha; các cây khác 58.000 ha; kết hợp nuôi trồng thủy sản 56.000 ha..
why do wife cheat on husband married men that cheat online
I cheated on my wife madsmoller.com why women cheat with married men
zithromax 250mg open sildenafil citrate 50mg
discount drug coupons f6finserve.com discount rx coupons
bystolic coupons click generic bystolic alternative
abortion pill abortion pill abortion pill
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
concord matratzen 1world2go.com concordia versicherung

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu