Tin Tức

Trang chủ

Công bố Quyết định thành lập Bộ môn Dinh dưỡng Cây trồng

11-03-2016 Lượt xem: 707

Ngày 6/9/2016, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bộ môn Dinh dưỡng Cây trồng. Tham dự buổi lễ công bố QĐ thành lập có Đẳng Ủy Viện, lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Bộ môn nghiên cứu và Phòng chức năng, các cơ quan đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn TNCSHCM... 

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu