Tin Tức

Trang chủ

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đón tiếp đoàn Đánh giá dự án TA 8163

11-03-2016 Lượt xem: 44

Nhằm đánh giá kết quả triển khai các hoạt động giai đoạn 1 của dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng “Thực hiện chương trình hỗ trợ nông nghiệp then chốt tiểu vùng GMS” TA 8163, ngày 21/9/2016 Đoàn công tác của Dự án đã đến làm việc với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Đón tiếp Đoàn đánh giá có TS. Lê Như Kiểu, Phó Viện trưởng Viện TNNH, ãnh đạo phòng KH&HTQT, lãnh đạo Bộ môn Sử dụng đất, chủ trì hợp phần dự án TS. Nguyễn Công Vinh và nhóm cán bộ tham gia thực hiện dự án.

Đoàn đánh giá đã được nghe giới thiệu chung về Viện TNNH, các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao đã và đang triển khai tại các đơn vị của Viện. TS. Nguyễn Công Vinh sau đó đã trình bày các kết quả đạt được của hợp phần dự án “Research on application of biochar and its products toward to organic agricultural production in Vietnam”.


Đoàn đánh giá của ADB đã đánh giá cao các kết quả đạt được của hợp phần dự án do Viện TNNH đảm nhiệm, và mong muốn các thông tin, kết quả này được chia sẻ tại các nước trong khu vực. Đoàn cũng đã phỏng vấn nhanh các nội dung nhằm thu thập thông tin, dữ liệu và bài học kinh nghiệm để chia sẻ giữ các quốc gia thành viên; tìm ra những thách thức để đề xuất giải pháp, chiến lược và kế hoạch hành động và các vấn đề cần cải thiện cho các hoạt động trong giai đoạn 2 của dự án.
Hai bên cũng đã thảo luận về các khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực có liên quan, những vấn đề cần tiếp tục triển khai và kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh buổi làm việc:

                                                                                                                                                                                       Bài và ảnh: Phòng KH&HTQT

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu