Tin Tức

Trang chủ

Seminar cho các nhóm nghiên cứu nước ngoài tại Viện

23-05-2019 Lượt xem: 243

Ngày 31/8/2018 Viện TNNH đã tổ chức seminar cho hai nghiên cứu đang thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu nước ngoài (IRD và KOPIA). Buổi seminar đã nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ nghiên cứu tại Viện.

Seminar thứ nhất do nhóm nghiên cứu của Viện NC Phát triển (Pháp) do Denis FRIZAT trình bày về "SoilBag: Quantification of the impact of soil engineers on the dynamics of soil structure and water infiltration in various pedoclimatic conditions"

Seminar thứ hai do PARK Hye Jin từ Chương trình hợp quốc tế tác phát triển nông nghiệp Hàn Quốc (KOPIA) trình bày về "Effect of Phosphate Fertilizer and Compost on Cd Phytoavailability" 

Một vài hình ảnh của buổi seminar:

Vũ Mạnh Quyết
Phòng KH&HTQT