Thông Báo

Trang chủ

Thông báo tuyển dụng viên chức

24-06-2013 Lượt xem: 2502
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 17 viên chức ngạch nghiên cứu viên, cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để làm việc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
 
TT Ngành đào tạo Chỉ tiêu BM PSH và PLĐ
BM
 SDĐ
BM KT SDĐ & PB
Phòng PT
TT
TTNC PB và DDCT TTNC Đ, PB và MT PN TTNC Đ& PB VTD
1 Khoa học đất 1   1          
  Khoa học đất  (Tài nguyên môi trường) 1 1            
2 Nông hoá Thổ nhưỡng 1         1    
3 Quản lý đất đai  (Tài nguyên môi trường) 1 1            
4 Địa chất 1 1            
5 Nông học (trồng trọt, cây trồng) 5 1 1 1       2
6 Môi trường 1         1    
7 Sinh học 1           1  
8 Công nghệ thực phẩm 1       1      
9 Sinh thái học 1           1  
10 Công nghiệp nông thôn 1     1        
11 Kinh tế thương mại 1     1        
12 Kinh tế (Quản lý tài nguyên môi trường) 1     1        
  Cộng 17 4 2 4 1 2 2 2

Ghi chú:
- BMPSH và PLĐ: Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
- BMSDĐ: Bộ môn Sử dụng đất, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
- BM KTSDĐ & PB: Bộ môn Kinh tế sử dụng Đất và Phân bón, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
- Phòng PTTT: Phòng Phân tích Trung tâm, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
- TTNCPB và DDCT: Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
- TTNCĐ, PB và MTPN: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam, 37Lầu 3 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- TTNC Đ&PB VTD: Trung tâm Nghiên cứu Đất và Phân bón vùng Trung Du. huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
 
2. Điều kiện tuyển dụng:
 - Có quốc tịch Việt Nam, có đơn tự nguyện xin tuyển dụng, có đủ sức khỏe, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với ngành tuyển dụng.
 - Tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy từ loại Trung bình khá trở lên, phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm, có khả năng làm công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 - Ngoại ngữ: Anh B, Tin học: B.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
1)Đơn xin tuyển dụng (theo mẫu); 2) Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 3) Bản phô tô Giấy khai sinh; 4) Giấy khám sức khoẻ chưa quá 6 tháng; 5)Bản phô tô Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học, bảng điểm; 6) Bản phô tô chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 7)Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên; 8) Hai phong bì có gián tem, ghi địa chỉ người nhận, 02 ảnh 4 x 6.(Hồ sơ không trả lại nếu không trúng tuyển).
 
4. Thời gian nhận: Trong vòng 20 ngày  làm việc sau khi đăng thông báo trên báo Nông nghiệp Việt Nam.
 
5. Nơi nhận Hồ sơ:
- Ứng viên khu vực phía Bắc nộp Hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. ĐT liên hệ: (04) 38385634
- Ứng viên khu vực phía Nam nộp Hồ sơ tại  Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam, 37 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ĐT liên hệ (08)39143675.

6. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển

7. Nội dung thi:Các thí sinh phải tham gia các bài thi sau:
 - Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Khoa học công nghệ, về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 - Thi chuyên môn: Thi kiến thức về ngành đăng ký dự thi thông qua hình thức thi viết và thi thực hành.
 - Thi ngoại ngữ: Thi Tiếng Anh trình độ B, thông qua hình thức thi trắc nghiệm
 -  Thi tin học văn phòng trình độ B, thông qua hình thưc thi trắc nghiệm.

8. Thời gian thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào 2 ngày  17 và 18  tháng 8 năm 2013

9. Lệ phí thi tuyển: 200.000 đ/người (nộp trước khi tổ chức ôn thi)

10. Địa điểm thi tuyển:
 Trụ sở Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
 Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
(Mẫu đơn đăng ký tuyển viên chức)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
 
                                              ………………… ngày        tháng      năm 20…..
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012
 của Bộ Nội vụ)
 
Họ và tên:…………………………………………….Nam, Nữ:…………….....
Ngày sinh:…………………………………………………………………….....
Quê quán:……………………………………………………………………......
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….........................
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….....
 Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………….......
Dân tộc:…………………………………………………………………….........
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:……………………………………………...
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)…………………………………………………..
 
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức (2) ……………………… ……………………tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở vị trí  việc làm (3) ……………………………. .Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển  viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật.
2. Bản chụp các văn bằng , chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: (4)………….....
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Giấy chứng nhận sức khỏe:
4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
                                                                                   Kính đơn
                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Ghi chú:
 (1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định.
 (2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức.
 (3) Ghi đúng vị trí việc làm cấn tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng.
 (4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

website my wife cheated on me now what married men cheat with men
website link wife cheated on me
I cheated on my wife why wife cheat why women cheat with married men
stride rite printable coupons scottmarlowe.com free prescription discount card
viagra 2016 coupon gallaghermalpractice.com prescription drug discount cards
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
cialis coupon link cialis coupons 2015
viagra viagra viagra
niacin tablete movidafm.net niacin vitamin b3
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg
diprosone psoriasis darkwoodsdojo.com diprosone et grossesse

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu