Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kết quả đấu thầu tháng 8.2013

10-12-2013 Lượt xem: 762

(16.8.2013) Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: “Xây dựng phần mềm trực tuyến hướng dẫn sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng/cơ cấu cây trồng theo mùa vụ của tỉnh Bắc Ninh” thuộc đề tài “Ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử hướng dẫn sử dụng phân bón cho các loại cây trồng và cơ cấu cây trồng theo mùa vụ tại Bắc Ninh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả đấu thầu Gói thầu: “Xây dựng phần mềm trực tuyến hướng dẫn sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng/cơ cấu cây trồng theo mùa vụ của tỉnh Bắc Ninh”:

Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm trực tuyến hướng dẫn sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng/cơ cấu cây trồng theo mùa vụ của tỉnh Bắc Ninh

Giá trúng thầu: 498.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ CTC

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa  thông báo đến Công ty Cổ phần Công nghệ CTC đã trúng thầu: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng thầu, đơn vị trúng thầu không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó gói thầu sẽ được giao lại cho đơn vị khác thực hiện theo qui định.

why men cheat women cheat on men redirect
link online affair click
why do husband cheat will my husband cheat my fiance cheated on me
why do wife cheat on husband husband cheat online
affairs with married men women who love to cheat go
click here read go
girlfriend cheated on me while drunk nexwebsites.com has my girlfriend cheated on me
why do husbands cheat click why do husbands have affairs
discount coupons for prescription drugs link walgreen pharmacy coupon
prescription drug discount card blog.notime.ch walgreens online
lasix read sumatriptan 100mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
cheap viagra online viagra for sale uk buy cheap viagra
viagra viagra viagra
concord matratzen concordia hannover concordia versicherung
aerius medikament go aerius
vaniqa blog.rewardsrunner.com vaniqa antes y despues
nexium tablets 40mg come2belgrade.com nexium tablets side effects

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu