Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kế hoạch Hội nghị Khoa học của các đơn vị Viện Thổ nhưỡng Nông hóa năm 2016

06-04-2016 Lượt xem: 680

Để triển khai tổ chức Hội nghị Khoa học Viện Thổ nhưỡng Nông hóa theo Công văn số 67/TB-TNNH-KH ngày 16/3/2016, các đơn vị thuộc Viện sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học tại đơn vị và lựa chọn ít nhất 02 báo cáo tiêu biểu để báo cáo tại Hội nghị Khoa học Viện.
Phòng KH&HTQT thông báo kế hoạch hội nghị Khoa học của các đơn vị thuộc Viện như sau:
 
TT Nội dung Báo cáo viên
Bộ môn Sử dụng đất
(Thời gian dự kiến tổ chức: 15/4/2016)
1 Ứng dụng than sinh học trong việc cải thiện độ phì nhiêu của đất Nguyễn Công Vinh
2 Ứng dụng CNTT xây dựng bản đồ mạng Webmap hướng dẫn kỹ thuật canh tác (lấy cây lúa làm ví dụ). Lê Xuân Ánh
3 Bước đầu nghiên cứu xác định kỹ thuật và liều lượng bón phân kết hợp tưới nước tiết kiệm cho cà phê và điều Nguyễn Đức Dũng
4 Vai trò của Kali trong việc nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Nguyễn Duy Phương
Bộ môn Kinh tế tế sử dụng đất và phân bón
(Thời gian dự kiến tổ chức: 28/4/2016)
1 Nghiên cứu xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang Ngô Thanh Lộc
2 Nghiên cứu xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động và thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Thành Long
3 Điều tra, đánh giá thoái hóa đất phục vụ quy hoạch phát triển bền vững thành phố Hà Nội Nguyễn Thành Long
4 Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận "Mận Bắc Hà" cho sản phẩm mận của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Lê Thị Hương
5 Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Thẩm Dương” dùng cho sản phẩm gạo nếp Khẩu Tan Đón của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Đinh Võ Sỹ
6 Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Phú Xuyên TP. Hà Nội Nguyễn Văn Hồng
7 Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rượu Quán Đế” dùng cho sản phẩm rượu của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Thu Hoài
Bộ môn Vi sinh vật
(Thời gian dự kiến tổ chức: 29/4/2016)
1 Nghiên cứu, sử dụng vi khuẩn nội sinh phân hủy N-acyl-L-homoserine lactones (AHLs) trong phòng trừ bệnh thối nhũn trên cây gừng và hoa ly do vi khuẩn Erwinia arotovora subsp. carotovora gây ra Trần Quang Minh
 
2 Đánh giá ảnh hưởng của đơn chủng và hỗn hợp chủng vi sinh vật hữu ích trên cây chè Shan SG1 tuổi 1 trong chậu vại Trần Thị Huế
 
3 Nghiên cứu áp dụng một số biện pháp kỹ thuật mới tăng hiệu quả canh tác đậu tương trên đất đồi tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trần Thị Lụa
4 Vai trò của glomanin trong hệ sinh thái đất Nguyễn Viết Hiệp
5 Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa nhằm giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học, nâng cao dinh dưỡng đất và thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Lê Thị Thanh Thủy
6 Nghiên cứu, sử dụng chế phẩm vi sinh vật cho cây lạc trên đất cát biển Nguyễn Thu Hà
Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất
(Thời gian dự kiến tổ chức: 6/5/2016)
1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hướng dẫn sử dụng phân bón trực tuyến quy mô tỉnh, lấy Bắc Ninh làm ví dụ  
2 Ứng dụng sử dụng đồng vị bền N15  để đánh giá hiệu lực phân bón đạm cho bắp cải vùng ĐBSH  
3 Tác động của yếu tố khí hậu đến khả năng thích hợp đất đai của một số cây trồng chính vùng Tây Bắc, Việt Nam.  
4 Những ưu nhược điểm trong quá trình đánh giá đất đai cấp tỉnh, lấy tỉnh Hưng Yên, Thái Bình làm ví dụ  
5 Kết quả bước đầu trong xây dựng các mẫu chuẩn (đất và thực vật) phục vụ nâng cao chất lượng phòng phân tích  
6 Ảnh hưởng của phân bón đa lượng đến năng suất lúa vùng Đồng bằng Sông hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long từ 2012 đến 2014  
Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam
(Thời gian dự kiến tổ chức: 8/4/2016)
1 Xây dựng phần mềm tính toán cung cầu phân bón cho lúa, ngô Lê Minh Châu
2 Ảnh hưởng của phân bón NP và phân hữu cơ đến mật độ giun đất trên đất đỏ bazan trồng cà phê vối (Robusta) ở cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng. Lâm Văn Hà
3 Ứng dụng than sinh học và phân hữu cơ khoáng thế hệ mới cho cây cà phê Lương Hồng Sơn
Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên
(Thời gian dự kiến tổ chức: 11/4/2016)
1 Sử dụng đồng vị phóng xạ rơi lắng đánh giá tốc độ xói mòn, suy thoái đất và hiệu quả các biện pháp bảo tồn đất tại Tây Nguyên Nguyễn Thị Kim Nhung
2 Nghiên cứu xác định kỹ thuật và liều lượng bón phân kết hợp tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê Lương Đức Trí
3 Nghiên cứu bón phân cho các cây trồng qua bản đồ độ phì nhiêu đất huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông Hoàng Quốc Trung
4 Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Krông Bông, giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025 Nguyễn Văn Bình
 
5 Nghiên cứu đánh giá một số giống lúa có khả năng chịu hạn và các biện pháp canh tác tổng hợp cho vùng khó khăn về nước tưới tại huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk Trương Văn Bình
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của S đến độ pH đất nâu đỏ bazan trồng cà phê cao su ở Tây Nguyên Nguyễn Thị Kim Thu
7 Nghiên cứu hiệu quả của urea đen (ure + humate) đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cà phê, thanh long và ớt Nguyễn Thị Thu Hằng
8 Nghiên cứu hiệu lực của polysulphate đối với cây cà phê và chè ở Lâm Đồng Nguyễn Thị Thảo Nhung
9 Nghiên cứu sử dụng chế phẩm neb-26 và giảm lượng đạm  cần bón cho lúa tại tỉnh Đắk Lắk Hồ Hữu Huân
     
Trung tâm Nghiên cứu Đất và Phân bón vùng Trung Du
(Thời gian dự kiến tổ chức: 20/4/2016)
1 Mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thông qua việc thực hiện liên kết sản xuất khoai tây hàng hóa bao tiêu đầu ra giữa doanh nghiệp và nông dân Nguyễn Hải Hòa
2 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học Landsaver trong phòng trừ tuyến trùng gây hại khoai tây trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thân Thị Thái
3  Ảnh hưởng của phân hữu cơ và phân khoáng đến năng suất cây trồng và độ phì nhiêu của đất xám bạc màu Bắc Giang. Trần Thị Nguyệt
4 Đánh giá mức độ nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón khoáng khi dùng chế phẩm COMPOST MAKER  phân hủy rơm rạ lót gốc tại chỗ trong canh tác khoai tây đông Phạm Nguyệt Hà
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đa lượng đến sing trưởng và phát triển của cây lúa trên đất bạc mầu Bắc Giang Mai Long
6 Vai trò của phân hữu cơ trong việc nâng cao năng suất cây trồng và độ phì nhiêu của đất xám bạc màu Bắc Giang Phạm Bá Phương
7 Nghiên cứu các phương pháp ủ nước thải sau biogas với rơm rạ nhằm làm tăng năng suất cây trồng trên đất xám bạc màu Bắc Giang Dương Thị Loan
Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng
(Thời gian dự kiến tổ chức: 27/4/2016)
Nội dung: đang cập nhật...

free viagra samples coupon viagra coupon code viagra discount coupons online
viagra 2016 coupon gallaghermalpractice.com prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic coupon 2013 printable coupons for bystolic generic for bystolic
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
cialis coupons printable coupon for prescription lilly cialis coupons
venlafaxine bluefish venlafaxine fk venlafaxine
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu