Thông Báo

Trang chủ

Thông báo Hội nghị Khoa học Viện Thổ nhưỡng Nông hóa năm 2016

13-06-2016 Lượt xem: 31
   VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN                    CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ                Độc lập - tự do - Hạnh phúc
              
       Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016
    
 
THÔNG BÁO
Hội nghị Khoa học Viện Thổ nhưỡng Nông hóa năm 2016
                                                 -------------------
 
Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tạo môi trường giao lưu trao đổi học thuật, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Hội nghị Khoa học 2016, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 02 ngày, thứ Tư, thứ Năm ngày 15-16 tháng 6 năm 2016.
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1, trụ sở Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
        Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
3. Thành phần tham dự:
- Ban lãnh đạoViện, BCH Đảng bộ Viện.
- Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Viện, Trưởng ban Nữ công, Bí thư BCH Liên Chi đoàn TNCSHCM, Chủ tịch CHCCB.       
- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc. Bí thư các chi bộ.
- Toàn thể cán bộ Viện
4. Chương trình Hội nghị: xem chi tiết phần phụ lục          
 
5. Khen thưởng:
Ban Giám khảo sẽ đánh giá và trao thưởng cho các bài báo cáo trình bày tại hội nghị. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:
Cơ cấu giải thưởng bao gồm:
01 giải nhất:                                        1.000.000 đ
01 giải nhì:                                             800.000 đ
01 giải ba:                                              600.000 đ
02 giải khuyến khích:                          400.000 đ
 
Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tham dự, thảo luận và đóng góp cho Hội nghị Khoa học của Viện.
 
 (Kế hoạch này thay cho giấy mời).
    

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KH
VIỆN TRƯỞNG
 
đã ký

 
 
 

 

.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC
 
Thời gian: Ngày 15-16/6/2016
Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
       Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 
Ngày 1 (15/6/2016)

Thời gian Nội dung Cá nhân/đơn vị thực hiện
  Phần I. Khai mạc và giới thiệu  
8:15 - 8:30 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông báo lịch làm việc, Giới thiệu Chủ trì và Thư ký HN
Phòng KH&HTQT
Phát biểu khai mạc hội nghị Lãnh đạo viện
  Phần II. Báo cáo khoa học và thảo luận  
8:30 - 9:00 Nghiên cứu, tuyển chọn và xác định đặc tính của vi khuẩn nội sinh phân hủy N-acyl-L-homoserine lactones (AHLs) sử dụng trong phòng trừ bệnh thối nhũn cây trồng do vi khuẩn Pectobacterium carotovora sub sp. carotovora gây ra Trần Quang Minh - BM Vi Sinh Vật
9:00- 9:30 Phân lập, tuyển chọn VSV phân giải nhôm sắt phốt phát sử dụng cho cây chè Shan Yên Bái Trần Thị Huế - BM Vi Sinh Vật
9:30 - 10:00 Nghiên cứu ảnh hưởng của của việc xử lý gốc rạ tại ruộng đến năng suất lúa mùa tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên Trần Thị Lụa - BM Vi Sinh Vật
10:00 - 10:15 Nghỉ giải lao  
10:15 - 10:45 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Nghệ An và Bình Định Nguyễn Thu Hà - BM Vi Sinh Vật
10:45 - 11:15 Sử dụng đồng vị phóng xạ rơi lắng đánh giá tốc độ xói mòn, suy thoái đất và hiệu quả các biện pháp bảo tồn đất tại Tây Nguyên Trình Công Tư - TT Đất, PB và MT Tây Nguyên
11:15 - 11:45 Đánh giá hiệu quả của phân Polysulphate trên cây chè và cà phê tại tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thảo - TT Đất, PB và MT Tây Nguyên
11:45 -11:30 Nghỉ trưa  
13:30 - 14:00 Ứng dụng CNTT xây dựng bản đồ mạng Webmap hướng dẫn kỹ thuật canh tác (lấy cây lúa làm ví dụ) Nguyễn Đình Thông - BM Sử Dụng Đất
14:00 - 14:30 Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế độ phì nhiêu của đất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long Bùi Hải An - BM PSH và PLĐ
14:30 - 15:00 Yếu tố hạn chế trong đất Nông nghiệp vùng Tây Bắc VN và đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý Lương Đức Toàn - BM Sử Dụng Đất
15:00 - 15:15 Nghỉ giải lao  
15:15 - 15:45 Phuơng pháp điều tra xác định các loại hình thoái hoá đất sản xuất nông nghiệp tại thành phố hà nội Đinh Võ Sỹ - BM KTSDĐ và PB
15:45 - 16:15 Kết quả xây dựng bản đồ nông hóa tỉnh Bắc Giang Ngô Thanh Lộc - BM KTSDĐ và PB
16:15 - 16:45 Ứng dụng sử dụng đồng vị bền N15  để đánh giá hiệu lực phân bón đạm cho bắp cải vùng ĐBSH Trần Minh Tiến
 
Ngày 2 (16/6/2016)

Thời gian Nội dung Cá nhân/đơn vị thực hiện
  Phần II. Báo cáo khoa học và thảo luận (tiếp)  
8:30 - 9:00 Ứng dụng than sinh học và phân hữu cơ khoáng thế hệ mới trong canh tác cây cà phê Arabica tại Đak Nông Lương Hồng Sơn - TTNCĐ, PB và MT PN
9:00 - 9:30 Ảnh hưởng của phân vô cơ (N, P) và phân hữu cơ đến mật độ và sinh khối giun đất (Lumbricina) trên đất đỏ Bazan trồng cà phê vối (Robusta) ở cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng Lâm Văn Hà - TTNCĐ, PB và MT PN
9:30 - 10:00 Nghiên cứu chế thử phân khoáng nhả chậm thế hệ mới từ vật liệu Nano Hydroxit lớp kép LDHs Nguyễn Bá Kiên - Phòng PTTT
10:00 - 10:15 Nghỉ giải lao  
10:15 - 10:45 Tổng quan Công nghệ sản xuất phân bón và khả năng áp dụng ở Việt Nam. PGS. TS. Nguyễn Huy Phiêu – Hội Hóa học Việt Nam.
10:45 - 11:15 Vai trò của phân hữu cơ trong việc nâng cao năng suất cây trồng và độ phì nhiêu của đất xám bạc màu Bắc Giang Trần Thị Nguyệt - TT NCĐ và PB vùng TD
11:15 - 11:45 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đa lượng đến năng suất và hiệu suất sử dụng phân bón của cây lúa trên đất xám bạc màu Bắc Giang Mai Long - TT NCĐ và PB vùng TD
11:45 -11:30 Nghỉ trưa  
13:30 - 14:00 Xác định kỹ thuật và liều lượng bón phân kết hợp tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê Nguyễn Đức Dũng - BM Sử Dụng Đất
14:00 - 14:30 Nghiên cứu phương pháp bón phân hợp lý cho cây mía bằng chuẩn đoán dinh dưỡng qua lá Lê Thị Minh Lương - TT NCPB và DDCT
14:30 - 15:00 Ảnh hưởng phân bón hỗn hợp NPK- γ PGA (gamma polyglutamic acid) đến năng suất và chất lượng nông sản một số cây trồng  tại Nghệ An, Tây Nguyên và Thái Nguyên. Hoàng Ngọc Thuận - TT NCPB và DDCT
15:00 - 15:15 Bế mạc Hội nghị Lãnh đạo viện

bystolic coupons generic bystolic alternative
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
sitagliptin phosphate msds gedave.ro sitagliptin phosphate msds

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu