Thông Báo

Trang chủ

QĐ chỉ định phòng thử nghiệm NN&PTNT của Bộ NN về các lĩnh vực phân bón hữu cơ và phân bón khác, đất, nước và thực vật

13-07-2016 Lượt xem: 942

Ngày 8/7/2016, Phòng Phân tích Trung tâm, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã chính thức nhận Quyết định Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (QĐ số 2821/QĐ-BNN-PTNT). Chi tiết bên trên.