Thông Báo

Trang chủ

Quyết định công nhận TBKT "Quy trình sản xuất phân bón hỗn hợp NPK hòa tan sử dụng cho hệ thống tưới tiết kiệm" số 3638 do Cục BVTV ban hành

25-12-2019 Lượt xem: 423

 download: https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/19.12.24%20-%20Q%C4%903638%20C%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TBKT%20Ph%C3%A2n%20b%C3%B3n.PDF