Các đơn vị

Trang chủ

Trung tâm NC Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên

Giới thiệu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẤT, PHÂN BÓN & MÔI TRƯỜNG TÂY NGUYÊN
Research Center for Highland Soils, Fertilizers & Environment
Địa chỉ: Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Daklak

Điện thoại: 0500 3862278, 0500 3862107; Fax: 0500 3862107; Email: hocongtruc@gmail.com

 

 
CHỨC NĂNG

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón & Môi trường Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về đất, phân bón & môi trường nông nghiệp, nông thôn để phát triển nông nghiệp bền vững cho hai vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.

NHIỆM VỤ

- Điều tra, nghiên cứu, đánh giá độ phì nhiêu và tài nguyên đất, xây dựng các loại bản đồ về đất và kế hoạch sử dụng đất đai cho vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ;

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng các loại phân bón, chất cải tạo đất và hệ thống canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên, trong đó có đất đai vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ;

- Sản xuất, thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng phân bón và chế phẩm nông hóa;

- Nghiên cứu môi trường đất 2 vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, quan trắc, phân tích và cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng; dự báo diễn biến môi trường đất phục vụ cho việc xây dựng chủ trương chính sách, đề xuất các phương án và giải pháp xử lý;

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ về đất, phân bón và môi trường đất;

- Tổ chức đào tạo, tư vấn và hợp tác khoa học kỹ thuật với các tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực đất, phân bón và môi trường đất.

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số cán bộ viên chức của Trung tâm hiện nay là 22 người, trong đó: 01 PGS. TS, 07 Thạc sĩ, 04 đại học và 10 kỹ thuật viên và lao động khác.

website click here married men cheat with men
treatments of aids how is hiv/aids transmitted symptoms of hiv aids in men
all wives cheat reasons wives cheat on their husbands dating a married man
why do husbands cheat click why do husbands have affairs
naughty adult stories read adult teacher anal sex stories
prescription drug discount card site walgreens online
lasix blog.findahotel.co sumatriptan 100mg
viagra 2016 coupon gallaghermalpractice.com prescription drug discount cards
cheap viagra online viagra for sale uk buy cheap viagra
cialis coupon cialis coupon lilly cialis coupons 2015
cialis coupons printable link lilly cialis coupons
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
venlafaxine bluefish venlafaxine fk venlafaxine
vaniqa blog.rewardsrunner.com vaniqa antes y despues
prednisolone arrow waltersgarage.com prednisolone zentiva 20 mg

Lịch sử

Trạm Nghiên cứu đất Tây Nguyên, tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên, được thành lập năm 1987, theo Quyết định số 278 NN-TCCB/QĐ ngày 21/09/1987 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.

Năm 2005, Trạm Nghiên cứu đất Tây Nguyên được nâng cấp và đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu đất Tây Nguyên, theo Quyết định số 2349/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/09/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2006, Trung tâm Nghiên cứu đất Tây Nguyên được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên, theo Quyết định số 522/QĐ/KHNN-TCCB ngày 15/06/2006 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Thành tựu

 THÀNH TỰU CHÍNH

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp bảo vệ và ổn định độ phì nhiêu của đất bazan, đất dốc trên hệ thống các cây trồng ở Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu và xác định vai trò của các yếu tố dinh dưỡng đối với một số loại cây trồng trên các loại đất ở Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu và xác định hiệu lực của các loại phân bón, đề xuất lượng phân bón thích hợp, các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các loại phân bón đối với các loại cây trồng ở Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu lập bản đồ phân hạng thích nghi đất đai để trồng cao su ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai để phục vụ bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý cho một số địa phương ở các tỉnh Gia Lai và Dak Lak. 
- Xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về đất, phân bón ở các tỉnh Tây Nguyên.


THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

01 Huân chương Lao động Hạng Ba (2013): Quyết định số 2319/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12/2013 của Chủ tịch nước Công hòa XHCN Việt Nam

01 Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk (2013): Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2013

02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1998, 2011): Quyết định số 685 QĐ/TTg ngày 5/8/1998, 2168 QĐ/TTg ngày 06/12/2011

04 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT (1997, 2004, 2009, 2016): Quyết định số 56 NN-VP/QĐ ngày 24/5/1997, 1355 ngày 18/5/2004, 1691/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/6/2009, 4613/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/11/2016.

Nhân sự

ThS. Hồ Công Trực
Tên: ThS. Hồ Công Trực
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Email: hocongtruc@gmail.com
TS. Trình Công Tư
Tên: TS. Trình Công Tư
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Email: congtuvn@gmail.com