Tin Tức

Trang chủ

Hội thảo Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai và tài nguyên thiên nhiên

23-05-2019 Lượt xem: 1256
Ngày 15/5/2018, hội thảo về Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai và tài nguyên thiên nhiên đã tổ chức tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. TS. Trần Minh Tiến, Phó viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì hội thảo.

 

Đây là Hội thảo nhằm giới thiệu và thảo luận các kết quả sau hơn 1 năm hoạt động của dự án Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai vùng Hạ lưu sông Mê Kông, dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Ngoài ra, nhằm tăng cường trao đổi và thúc đẩy mạng lưới nghiên cứu, một số nghiên cứu liên quan cũng được trình bày tại hội thảo.
 
Tham dự cuộc hội thảo có đại diện của các tổ chức nghiên cứu như Trung tâm Phát triển Pháp (IRD), Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF); đại diện của các trường Đại học: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Đại học Lâm nghiệp (VNUF), đại học Thủy lợi; đại biểu của các cơ quan quản lý và nghiên cứu: Cục Viễn thám Quốc gia, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam, Viện KH Địa chất và Khoáng sản và các nghiên cứu viên của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

 

 TS. Vũ Mạnh Quyết, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tại hội thảo về tình hình nghiên cứu và các kết quả đạt được sau hơn 1 năm thực hiện đề tài. Đề tài tập trung vào vùng hạ lưu sông Mekong gồm các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan vốn có dân số cao, tài nguyên đất đai hạn hẹp và bị khai thác không phù hợp dẫn tới bị thoái hóa đáng kể. Đề tài cũng nhấn mạnh vào việc khai thác sử dụng nguồn dữ liệu không gian có sẵn và kéo dài trong nhiều năm là một cách tiếp cận mới để tìm ra những điểm nóng về thoái hóa. Các kết quả thực hiện đã chỉ ra những vùng thoái hóa đất đai sau hơn 30 năm quan sát. Đây là những điểm nóng về thoái hóa đất đai vùng Hạ lưu sông Mê Kông góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý trong việc nắm rõ quy mô và mức độ rõ ràng về mặt không gian của thoái hóa đất đai, tập trung đầu tư cho các vùng nóng và giảm thiểu những chi phí không cần thiết.
Các nhà khoa học từ các đơn vị khác như Viện  khoa học Địa chất và khoáng sản (Bộ TN&MT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cũng đã lần lượt trình bày các nghiên cứu về sử dụng ảnh viễn thám như một nguồn tài liệu trong đánh giá và quản lý tài nguyên.
Hội thảo đã nhận được các ý kiến đóng góp sôi nổi từ các nhà khoa học, nhà quản lý trong việc thực hiện đề tài Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai vùng Hạ lưu sông Mê Kông. Các ý kiến đánh giá cao các kết quả đã đạt được của đề tài, đề xuất một số phân tích không gian nhằm làm sáng tỏ hơn kết quả và mong muốn có các đánh giá, phân tích tương tự tại các tỷ lệ khác cho cấp tỉnh, cấp huyện và triển khai các kịch bản trong tương lai nếu có thể. Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung vào việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám vào các lĩnh vực, triển khai các nghiên cứu đi đôi với kết nối với các nhà hoạch định chính sách trong việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế, thiết lập mạng lưới nghiên cứu để tăng cường năng lực triển khai thực hiện và trao đổi kết quả..
Bài: Vũ Mạnh Quyết, Ảnh: Đinh Tú Anh