Tin Tức

Trang chủ

Viện TNNH làm việc với đoàn Cục Phát triển Nông thôn (RDA) Hàn Quốc

06-05-2019 Lượt xem: 48

Ngày 19/12/2018 Viện TNNH đã đón tiếp đoàn khách của Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (RDA) đến thăm và làm việc. Đón tiếp đoàn có lãnh đạo Viện TNNH và phòng KH&HTQT. Mục đích của chuyến thăm và làm việc là nhằm trao đổi thông tin về tình hình sử dụng phân bón và các thông tin liên quan.


Sau khi nghe giới thiệu tổng quát về Viện và các nghiên cứu chính của Viện TNNH, hai bên đã trao đổi các vấn đề về công nghệ mới áp dụng trong lĩnh vực phân bón, các quy trình đăng ký sử dụng phân bón của hai nước và những nghiên cứu liên quan đến hiệu quả sử dụng phân bón.