Thông Báo

Trang chủ

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ PHÂN BÓN

31-12-2013 Lượt xem: 973
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …....../TM-TNNH
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013
 
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC GIA
“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN Ở  VIỆT NAM”
 
Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu, các trường Đại học, các doanh nghiệp và cá nhân
 
Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (SFRI) phối hợp với Cục Trồng trọt và Hiệp hội phân bón Việt Nam (FAV) tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề:
 
“Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón ở Việt Nam”
 
Mục tiêu của Hội thảo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón; tăng cường quản lý chất lượng phân bón phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 
Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3/2014, tại  Hà Nội.
Ban tổ chức trân trọng kính mời: ………………………………………………………
tham gia viết bài và báo cáo tại Hội thảo. Bài tham luận sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo (được đăng ký chỉ số Quốc tế). (Vui lòng tham khảo nội dung Hội thảo kèm theo).
Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của Quý cơ quan và cá nhân. Sự đóng góp của Quý vị sẽ góp phần để hội thảo thành công.
Các bài viết vui lòng gửi về trước ngày 10 tháng 02 năm 2014 để ban tổ chức biên tập và gửi in ấn đúng thời hạn.
Địa chỉ nhận bài: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: ThS. Lương Đức Toàn
Điện thoại: 04. 3838 9501 (CQ); 0904446926 (DĐ)
Email:ldtoan76@gmail.com và  khkh.tnnh@gmail.com
Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị.
Giấy mời chính thức sẽ được gửi đến quí vị trước ngày khai mạc Hội thảo.

 
                                                                                                       PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
                                                                                                        PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
                                                                                                         (Đã ký)
 
  
                                                                                                   TS. Nguyễn Xuân Lai

NỘI DUNG HÔI THẢO (DỰ THẢO)


“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM”
Hà Nội,  tháng 3 năm 2014
 
Mục tiêu của Hội thảo:
-       Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
-       Góp phần tăng cường quản lý chất lượng và sử dụng phân bón
-       Phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Thời gian: Tháng 3/2013
Địa điểm: Hà Nội
Thành phần ban tổ chức
·      Ông Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
·      Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam
·      Ông Trần Xuân Định - Phó Cục trưởng Cục trồng trọt
·      Ông Nguyễn Xuân Lai - Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
·      Ông Dương Minh Phương- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quốc tế Cánh đồng vàng
·      Ông Nguyễn Quang Hải, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, thường trực
 
Thành phần tham dự hội thảo
Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Công thương; Bộ KHCN/Tổng cụ TC-ĐL-CL, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Các đơn vị liên quan; Cục Trồng Trọt; Trung tâm khuyến nông Quốc gia; Các viện nghiên cứu; các trường đại học; Hiệp hội phân bón Việt Nam; Các Hội khoa học liên quan (Hội Hóa, Hội KH đất...), Sở Nông nghiệp và PTNN một số tỉnh/thành; Một số công ty phân bón trong nước và Quốc tế. 
 

Chủ đề hội thảo
Ban tổ chức Hội thảo kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết và nghiên cứu cho Hội thảo tham khảo theo các chủ đề sau:
1.      Giới thiệu các chủng loại phân bón chất lượng cao
-          Đạm lỏng;
-          Phân bón chậm tan;
-          Phân bón chuyên dùng cho các cây trồng chính;
-          Phân hữu cơ, phân vi sinh vật.v.v.
2.      Kết quả nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
-          Nghiên cứu hiệu lực dài hạn của phân bón;
-          Bón phân cân đối cho cây trồng;
-          Sử dụng chất cải tạo đất như Bentonit, vermiculite,…
-          Nghiên cứu dòng chảy dinh dưỡng;
-          Kinh tế sử dụng phân bón.
3.      Các kết quả khuyến nông về phân bón
4.      Quản lý về chất lượng phân bón ở Việt Nam
5.      Ứng dụng công nghệ trong quản lý dinh dưỡng cây trồng
6.      Những vấn đề liên quan khác
-          Sử dụng phế phụ phẩm;
-          Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.
Cấu trúc và định dạng bài viết
  • Cấu trúc bài viết gồm:
-          Tiêu đề (Tiếng Việt và tiếng Anh)
-          Tóm tắt (Tiếng Việt và tiếng Anh)
-          Kết quả và thảo luận
-          Danh mục tài liệu tham khảo
·           Độ dài bài viết khoảng 8-10 trang A4 (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo), đánh máy bản Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, không cách dòng.
Địa chỉ gửi bài và liên hệ
Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được bài viết, các kết quả nghiên cứu tham gia Hội thảo và hân hạnh đón tiếp Quý vị tham dự Hội thảo Quốc gia này.
  • Xin vui lòng gửi bài viết hoàn chỉnh (trước 10/02/2014) tới:
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế,
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Người liên hệ: ThS. Lương Đức Toàn
Điện thoại: 04. 3838 9501; 090 444 6926 (DĐ)
Email: ldtoan76@gmail.com hoặc khkh.tnnh@gmail.com
Ghi chú: Các tác giả chính vui lòng gửi kèm thông tin cá nhân cho ban tổ chức khi gửi bài tham luận (Học hàm học vị, đơn vị công tác địa chỉ email, điện thoại, , tài khoản cá nhân).
 
Trân trọng cám ơn ! 

why men cheat women cheat on men redirect
married affairs sites women that cheat with married men cheat women
website my wife cheated on me now what married men cheat with men
all wives cheat link dating a married man
i had a dream my girlfriend cheated on me open i love my girlfriend but i want to cheat
why did i cheat on my husband i cheated on my husband now what i cheated on my husband with my ex
naughty adult stories perverted stories adult video adult teacher anal sex stories
zithromax 250mg finasteride sildenafil citrate 50mg
bystolic coupon 2013 printable coupons for bystolic generic for bystolic
discount cialis daily lipseysguns.com discount coupons for cialis
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
cialis coupons printable coupon for prescription lilly cialis coupons
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
sitagliptin phosphate msds go sitagliptin phosphate msds
vaniqa blog.rewardsrunner.com vaniqa antes y despues
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg
nexium tablets 40mg come2belgrade.com nexium tablets side effects

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu