Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển ứng viên đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Chi tiết cụ thể xin mời tra cứu tại http://www.omard.gov.vn/upload/files/1414tccb.pdf