Tin Tức

Trang chủ

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trao quyết định bổ nhiệm và tái bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị

13-07-2020 Lượt xem: 1214

Ngày 13/7/2020, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm và tái bổ nhiệm lại Lãnh đạo các đơn vị. Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng; PGS.TS. Trần Minh Tiến, Bí thư Đảng Ủy, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ các đơn vị liên quan. Các đơn vị có nhân sự được Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại gồm Văn phòng Viện, Phòng Khoa học và HTQT, Bộ môn Nông hóa và Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất.

Buổi họp có sự tham dự đầy đủ của các cán bộ các đơn vị liên quan 

 

Sau khi công bố các Quyết định Bổ nhiệm, TS. Nguyễn Xuân Lai thay mặt lãnh đạo Viện trao các QĐ cho các cá nhân, gồm ông Bùi Hữu Đông (Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Viện), ông Nguyễn Duy Phương (Bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Nông hóa), bà Trần Thị Huế (Bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn Nông hóa). TS. Nguyễn Xuân Lai cũng đã trao các QĐ cho các cá nhân ông Nguyễn Minh Hưng (Bổ nhiệm lại Trưởng phòng KH&HTQT), ông Vũ Mạnh Quyết (Bổ nhiệm lại Trưởng phòng KH&HTQT) và bà Lê Thị Mỹ Hảo (Bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất) 

TS. Nguyễn Xuân Lai trao các QĐ Bổ nhiệm cho các cá nhân

 

TS. Nguyễn Xuân Lai trao các QĐ Bổ nhiệm lại cho các cá nhân

 

TS. Nguyễn Xuân Lai cũng đã phát biểu chỉ đạo các cá nhân được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên cương vị mới tiếp tục phát huy ưu điểm, trau dồi kỹ năng quản lý để lãnh đạo tốt các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần phát triển Viện TNNH ngày càng vững mạnh. 

TS. Nguyễn Xuân Lai căn dặn và chỉ đạo tại buổi lễ trao QĐ