Tin Tức

Trang chủ

Giải thưởng Chủ trì dự án xuất sắc nhất của AFACI

03-09-2017 Lượt xem: 49

Ngày 7 tháng 9 năm 2016, tai Nepal, Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp Lương thực Châu Á (AFACI) đã tiến hành trao giải thưởng Chủ trì dự án xuất sắc nhất (Most outstanding for Principal investigator) cho việc thực hiện dự án Độ phì nhiêu đất (Soil fertility) của AFACI nằm trong Chương trình Nông nghiệp Cơ bản (Basis Agriculture Program). Ông Phạm Đình Rĩnh, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Chủ trì dự án “Quản lý phân bón để nâng cao hiệu quả sản xuất cho cây lúa và độ phì nhiêu đất vùng đồi núi miền Băc Việt Nam” đã vinh dự nhận giải thưởng này. 

Giải thưởng bao gồm: Bằng khen, thư chúc mừng và 600 USD.
 
Dưới đây là giải thưởng và thư chúc mừng từ Tổ chức cho dự án mà Viện Thổ nhưỡng tham gia:
 

 

 A.Bằng khen từ Tổ chức AFACI
 
 

 
 B.Thư chúc mừng

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu