Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, BCH TW Đảng khóa XII

23-08-2017 Lượt xem: 111
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 - khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và Thực hiện Kế hoạch số 256-KH/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị gồm tất cả các đại biểu là đảng viên, CBCNV thuộc BCH Đảng bộ Viện, các phòng ban nghiệp vụ, các bộ môn và trung tâm nghiên cứu thuộc và trực thuộc Viện.
 
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Minh Tiến, Đảng ủy viên - Phó viện trưởng Viện TNNH,  đồng chí Nguyễn Văn Trường, ủy viên Ban Thường vụ - trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT đã trình bày nội dung cơ bản của các Nghị quyết mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII vừa ban hành: Nghị quyết số 04-NQ/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/TW về về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW về hội nhập kinh tế quốc tế và giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Trong bài trình bày, đồng chí tập trung phân tích các nội dung của Nghị quyết TW với những ví dụ thực tế, sinh động, thuyết phục.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Trường đặc biệt nhấn mạnh: việc học tập Nghị quyết TW 4 là công tác cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với mọi đối tượng (cán bộ, đảng viên, đoàn viên, và người lao động…); tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đất nước trong thời kỳ mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình và kế hoạch hành động của cấp ủy. Từ đó, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện, góp phần đưa nghị quyết TW 4 vào cuộc sống
 
Thông qua buổi học tập nội dung Nghị quyết, các đồng chí đảng viên, CBCNV và người lao động của viện TNNH đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên cương vị công tác của mình.
 
Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đầu đủ; các nội dung được các đại biểu tham dự tiếp thu hiệu quả. Kết quả học tập quán triệt được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân.

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu