Thông Báo

Trang chủ

Thông báo về lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

15-10-2019 Lượt xem: 2668

Lễ kỷ niệm năm 50 thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sẽ được tổ chức vào ngày 17/10/2019

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu