Thông Báo

Trang chủ

Thông báo mời tham dự Seminar về Scientific writing

28-10-2019 Lượt xem: 2126

Phòng KH&HTQT kết hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức buổi Seminar về Scientific writing:

 

Thời gian: 14h thứ Sáu, ngày 8/11/2019

Địa điểm: Phòng họp 222 

Người trình bày: TS. Paul Milham (Australia)

 

Kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi Seminar nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

  

Phòng KH&HTQT