Tin Tức

Trang chủ

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

29-05-2020 Lượt xem: 1402

 

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Lai, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; đồng chí Trần Minh Tiến, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng. Tham dự Đại hội có 65 đảng viên, trong đó có 60 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị, với 4 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Văn Thuận, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Hành chính Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Đại hội đã nghe các báo cáo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo dự thảo báo cáo kiểm điểm trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thuận, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Hành chính Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận những thành tích nổi bật của Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trong nhiệm kỳ vừa qua. đồng chí Phạm Văn Thuận khẳng định, Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Văn Thuận, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Hành chính Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Viện với lãnh đạo Viện trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo các đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tập hợp quần chúng, tổ chức các phong trào đoàn thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả, xây dựng đoàn thể vững mạnh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Về phướng hướng chuyên môn, Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sẽ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được về KHCN và tập trung tổ chức các hoạt động nghiên cứu theo định hướng: (i) Ưu tiên nghiên cứu cơ bản, hướng đến phát hiện và điều khiển quy luật liên quan đến độ phì nhiêu đất, dinh dưỡng cây trồng qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phân bón, gia tăng giá trị hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân; (ii) Lựa chọn những vấn đề nghiên cứu phục vụ chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp, như: Tái cơ cấu ngành trồng trọt, chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả; nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn; nông nghiệp với hội nhập quốc tế; (iii) Tổ chức nghiên cứu theo nhóm chuyên sâu trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn nhân lực khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước của Viện, gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo nguồn nhân lực; (iv) Từng bước tham gia và phát triển thị trường khoa học công nghệ nông nghiệp với trọng tâm ưu tiên nghiên cứu là: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về đất, phân bón, cây trồng và phát triển các sản phẩm phân bón, chế phẩm cải tạo đất mới; chuyển mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ gắn với thị trường; thúc đẩy hoạt động thương mại hóa và chuyển giao công nghệ đối với các sản phẩm nghiên cứu; (v) Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất, phân bón và vi sinh vật.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành ĐU Viện TNNH mới ra mắt

 

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Toàn cảnh Đại hội

 

Đồng chí Hồ Công Trực, GĐ Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón & Môi trường Tây Nguyên, phát biểu tại Đại hội

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới