Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

14-07-2020 Lượt xem: 1266

Ngày 14/7/2020, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. TS. Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng, chủ trì hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Trung tâm đơn vị trực thuộc Viện, Bí thư Chi bộ các đơn vị thuộc Viện, Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện, Hội cựu chiến binh.

TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

 

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo này, trong 6 tháng đầu năm, công tác hoạt động KHCN do dịch bệnh nên một số hoạt động cũng đã ít nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên hầu hết các nhiệm vụ thực hiện trong năm vẫn đang triển khai khá tốt. Viện hiện có 2 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và 89 nhiệm vụ KH&CN thuộc các nguồn khác nhau gồm 01 nhiệm vụ Nghị định thư (0 tăng so với năm 2019), 08 nhiệm vụ cấp QG (+3), 05 nhiệm vụ cấp Bộ (+3), 01 đề tài quỹ gen (0), 35 nhiệm vụ hợp tác với địa phương (+11), 8 nhiệm vụ Nhánh (-4), 05 nhiệm vụ HTQT (-1) và 27 hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp (+15). Trong các nhiệm vụ KHCN trên có 46 nhiệm vụ kết thúc 2020, 43 nhiệm vụ tiếp tục trong năm 2021. So với cùng kỳ 2019, số nhiệm vụ tăng 22, chủ yếu các nhiệm vụ hợp tác với địa phương, hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đề xuất được gần 30 nhiệm vụ KH CN các cấp, trong đó 5 nhiệm vụ cấp Bộ; hàng chục đề xuất với các địa phương trong cả nước. Đã thẩm định thuyết minh Hàng năm cho 3 nhiệm vụ: 02 cấp Bộ; 01 đề tài quỹ gen. Một số các hoạt động về đào tạo, về hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua trong Viện vẫn được duy trì và hoạt động tốt.
Về kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Viện tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, thực hiện một số cải tạo sửa chữa chỉnh trang trụ sở Viện và phòng làm việc xuống cấp. Viện cũng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ đang thực hiện trong năm 2020 và chuyển tiếp năm 2021; các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã được giao; Tổ chức tốt các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Trong phần thảo luận, các ý kiến đóng góp cũng đã tập trung vào việc quản lý khoa học sao cho các đề xuất mới không chồng chéo, các báo cáo nghiệm thu cần có sự chủ động và lên kế hoạch từ ban chủ nhiệm đề tài và các đơn vị thực hiện. Các quy định về trình ký văn bản, tài liệu cần chuyển đùng đến đơn vị có trách nhiệm thực hiện. Các vấn đề thúc đẩy phát triển sản phẩm và phối hợp với các doanh nghiệp cũng được đưa ra thảo luận. Ngoài ra, các ý kiến cũng nêu ra vấn đề thiếu hụt nhân lực và mong muốn được bổ sung cả về số lượng và chất lượng.

Ông Đàm Thế Chiến, GĐ Trung tâm Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Đỗ Duy Phái, Trưởng phòng Phân tích Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận tại Hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng đã nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm các đơn vị cần tiếp tục chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ, tích cực đề xuất tìm nguồn cho các nhiệm vụ mới, nâng cao năng lực cán bộ, quản lý tốt công tác khoa học, tài chính và hành chính, quản trị. 

TS. Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng tổng kết Hội nghị