Tin Tức

Trang chủ

Viện Thổ nhưỡng làm việc với Sở KH&CN, Sở TN&MT Hải Dương

02-10-2020 Lượt xem: 421

Ngày 18/9/2020, Viện TNNH đã đón tiếp đoàn kiểm tra của Sở KH&CN và Sở TN&MT tỉnh Hải Dương tại trụ sở Viện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Viện TNNH, lãnh đạo 2 Sở và các cán bộ đang tham gia đề tài/dự án mà Viện đang thực hiện tại Hải Dương.

Trong buổi làm việc, các Viện TNNH đã báo cáo giới thiệu chung về các hoạt động của Viện, sau đó các đề tài đang thực hiện tại Hải Dương cũng đã báo cáo tình hình hoạt động và các công việc đã thực hiện trong thời gian qua, những khó khăn vướng mắc trong quấ trình thực hiện. 

Lãnh đạo đoàn kiểm tra của 2 Sở cũng đánh giá sơ bộ các công việc mà Viện thực hiện, giao các đơn vị phối hợp giải quyết những vướng mắc để việc phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt.

Sau buổi làm việc, Viện TNNH đã có buổi giao lưu bóng bàn với các cán bộ đoàn kiểm tra.