Tin Tức

Trang chủ

HỘI THẢO “THỐNG NHẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN VỀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG THÁP”

13-05-2024 Lượt xem: 303

Đồng Tháp là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp và cũng là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã có những thay đổi tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên trải qua hơn 40 năm khai thác và sử dụng, cho đến nay các kết quả nghiên cứu về đất đã cũ, không đáp ứng được yêu cầu thực tế sản xuất. Các công trình nghiên cứu về cơ sở dữ liệu đất đai trước đây của tỉnh Đồng Tháp đều được xây dựng ở cấp tỉnh, cấp vùng chủ yếu phục vụ công tác quản lý đất đai, ít có ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp. 

Do đó, để thực hiện thành công các Nghị quyết đã ban hành và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới, thì việc xây dựng được cơ sở khoa học chi tiết và chính xác về chất lượng đất đai làm cơ sở cho việc Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất quy mô lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tập trung gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng, miền;... tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu,... làm tiền đề cho phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” được Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt thực hiện, bắt đầu từ tháng 10 năm 2021.

Đến nay đề tài đã hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Tháp. Để sản phẩm có thể ứng dụng có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng của địa phương, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cùng với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức 04 Hội thảo Thống nhất Cơ sở dữ liệu không gian về đề xuất sử dụng đất đai tỉnh Đồng Tháp tại 12 huyện, thành phố (03 huyện, thành phố/hội thảo) với sự tham dự của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 12 huyện, thành phố.

Ông Nguyễn Quang Hải - Phó viện trưởng Viện TNNH phát biểu tại Hội thảo

 

Ông Trương Xuân Cường - Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung Hội thảo

 

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Tháp, gồm cơ sở dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, độ phì nhiêu đất tầng mặt, chất lượng đất đai, thích hợp đất đai hiện tại và tương lai và đề xuất sử dụng đất đai. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, nhóm nghiên cứu đã đề xuất bố trí 21 cây trồng cho 12 huyện, thành phố.

Ông Nguyễn Thành Tài - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội thảo.

 

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến mức độ thích nghi các loại cây trồng và đề xuất bố trí cây trồng đối với từng huyện, thành phố. Phát biểu và kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận các kết quả nghiên cứu của đề tài và nhấn mạnh trên cơ sở các góp ý thảo luận tại hội thảo là cơ sở quan trọng để đơn vị thực hiện về hoàn thiện chỉnh sửa, nghiệm thu và bàn giao cho địa phương. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để bố trí cơ cấu cây trồng cho tỉnh Đồng Tháp, góp phần thực hiện thành công, hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Ngô Thanh Lộc - BM Phát sinh học & PLĐ