Thông Báo

Trang chủ

Thông báo lịch Hôi nghị Khoa học 2021 của các đơn vị

23-04-2021 Lượt xem: 1011

Thông báo lịch tổ chức Hôi nghị Khoa học 2021 của các đơn vị như bảng bên dưới. Kính mời tất cả các cán bộ quan tâm đến tham dự!

 

 

Đơn vị

Thời gian

1

Bộ môn Sử dụng Đất

8g30, thứ Năm, ngày 15/4/2021

2

Bộ môn Vi sinh vật

8g30, thứ Ba, ngày 20/4/2021

3

Bộ môn Nông hóa

8g30, thứ Hai, ngày 26.4.2021

4

Trung tâm nghiên cứu Đất, Phân bón vùng Trung du

9g00, thứ Ba, ngày 04/5/2021.

5

Bộ môn Phát sinh học & PLĐ

8g30, thứ Năm, ngày 06/5/2021

6

Trung tâm nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng

thứ Sáu, ngày 07/5/2021.