Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021- Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 & Hội nghị viên chức năm 2022

12-01-2022 Lượt xem: 479

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Bí thư Chi bộ các đơn vị thuộc Viện, Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện. Do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên các Trung tâm đơn vị trực thuộc Viện tham dự theo hình thức trực tuyến.

PGS. TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng chủ trì Hội nghị

 

TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo tổng kết năm 2021

 

Tại Hội nghị,TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo tổng kết năm 2021. Theo báo cáo này, trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh nên công tác hoạt động KHCN cũng đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hầu hết các nhiệm vụ thực hiện trong năm vẫn đang triển khai khá tốt. Tổng số nhiệm vụ Viện đang thực hiện là 117, trong đó có 70 nhiệm vụ KH&CN các cấp: 12 NV cấp Quốc gia (2 NV kết thúc năm 2021, 10 NV chuyển tiếp năm 2022), tăng 2 NV so với năm 2020; 9 NV cấp Bộ (1 kết thúc, 8 chuyển tiếp), tăng 3 NV so với 2020; 4 NV HTQT (2 kết thúc, 2 chuyển tiếp), tăng 1 NV so với 2020; 46 NV hợp tác với các đơn vị khác và với địa phương (20 NV kết thúc, 19 NV chuyển tiếp), giảm 12 NV so với năm 2020; NV nhánh: 6 NV (3 NV kết thúc, 3 NV chuyển tiếp), giảm 5 NV so với 2020; 46 NV phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp ngoài NSNN (13 NV kết thúc, 33 NV chuyển tiếp), tăng 12 NV so với năm 2020; 1 NV TXTCN. 

 

PGS.TS. Trần Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị

 

Về phương hướng hoạt động năm 2022, Viện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ về đất, phân bón và VSV. Tích cực, chủ động đề xuất các đề tài, dự án KHCN gắn với chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng các đề tài, dự án hợp tác với các địa phương, các đơn vị. Từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả việc thương mại hóa các sản phẩm KHCN của Viện. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý về KHCN, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực.

 

 

Toàn thể Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo Tài chính, báo cáo tổng hợp ý kiến bổ sung cho Quy chế dân chủ trong hoạt động, Quy chế làm việc của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

Nhân dịp này, Viện cũng tổ chức trao các danh hiệu thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.