Tin Tức

Trang chủ

Đón tiếp đoàn làm việc của AFACI, Hàn Quốc

05-05-2022 Lượt xem: 294

Ngày 28/4/2022, đoàn đánh giá của Chương trình Sáng kiến nông nghiệp và lương thực Châu Á - AFACI, Hàn Quốc đã đến làm việc với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Đón tiếp đoàn về phía Viện TNNH có PGS. TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng, đại diện phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng các cán bộ tham gia dự án "Phát triển các bản đồ liên quan đến đất của Việt Nam phục vụ xây dựng Atlas đất châu Á và các Hệ thống thông tin đất Quốc gia - SOIL" do AFACI tài trợ. Về phía đoàn đánh giá có TS. Lee Yong Hwa thuộc Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (RDA) là trưởng đoàn; TS. Woojae Kim - Phó tổng thư ký chương trình AFACI; và TS. Dongjin Lee – Điều phối viên dự án quốc tế thuộc chương trình AFACI.

Viện trưởng Viện TNNH chào mừng đoàn đánh giá AFACI

 

Sau khi nghe đại diện của nhóm dự án trình bày các kết quả đạt được đến thời điểm hiện tại, TS. TS. Lee Yong Hwa thay mặt đoàn đánh giá đã bày tỏ ấn tượng về khối lượng các công việc của dự án tại Việt Nam. Đây là dự án gồm nhiều nước tham gia, dưới sự điều phối chung của FAO nhằm xây dựng bản đồ đất châu Á, xấy dựng các bản đồ tính chất đất cho các quốc gia và hệ thống thông tin về đất, đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia dự án. Hiện tại, Việt Nam đã hoàn thành tốt các công việc như thu thập dữ liệu về đất và thông tin đất, xấy dựng các bản đồ theo hướng dẫn của các chuyên gia FAO dựa trên nguồn tài liệu đã thu thập. 

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả đến thời điểm hiện tại

 

Phía đoàn đánh giá cũng nhấn mạnh thêm việc đẩy mạnh công tác truyền thông cho các hoạt động và kết quả dự án SOIL tại Việt Nam nhằm đưa kết quả tới được các cấp quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và những đối tượng quan tâm khác.

Hai bên trao đổi về một số công việc của dự án

 

Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi thêm về những mối quan tâm chung cho nông nghiệp nói chung và lĩnh vực đất, phân bón, vi sinh vật nói riêng, để có thể nâng cao các hoạt động hợp tác giữa hai tổ chức. Viện TNNH cũng trình bày kế hoạch thực hiện công việc trong giai đoạn tới, đồng thời mong muốn tổ chức hội thảo về kết quả nghiên cứu. Trong khoảng giữa năm 2022, Viện sẽ phối hợp với FAO để tổ chức tập huấn cho các nước tham gia tại trụ sở Viện.

Đoàn AFACi đã đánh giá cao kết quả đạt được của dự án do Việt Nam thực hiện