Tin Tức

Trang chủ

Báo cáo tiến độ thực hiện Bản đồ nông hóa và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

06-07-2022 Lượt xem: 109

Sáng 29-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo về Bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1).

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Môi trường Nông nghiệp (trực thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) và UBND các huyện liên quan.

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai của tỉnh, nhất là sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô tập trung, gắn với công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, Sở NN&PTNT phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Môi trường Nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)” trên địa bàn 9 huyện gồm: Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định và Hà Trung.

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa.

 

Sau thời gian chủ động và tích cực triển khai thực hiện, bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) đã hoàn thành. Theo đó, đã xác định được thực trạng về sản xuất các cây trồng của 9 huyện; xây dựng bộ bản đồ nông hóa cấp xã tỉ lệ 1/5.000 và bản đồ nông hóa 9 huyện tỉ lệ 1/25.000; đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao ở các huyện; xây dựng bản đồ khuyến cáo bón phân cho một số cây trồng chính; xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu đất sản xuất cây trồng nông nghiệp và hướng dẫn sử dụng phân bón...

Tại hội nghị, đại diện Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Môi trường Nông nghiệp đã trình bày kết quả nghiên cứu thực hiện bản đồ nông hóa và giải pháp quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định phát biểu tại hội nghị.

 

Đại diện các huyện liên quan cũng đóng góp các ý kiến từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp của địa phương để đơn vị thực hiện bản đồ hoàn thiện sản phẩm khoa học, đảm bảo sản phẩm mang tính thực tiễn cao, tin cậy, dễ dàng sử dụng để phục vụ việc thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 9 huyện thuộc phạm vi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Văn Cường đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Viện Thổ Nhưỡng Nông hóa, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tích cực, phối hợp với Sở NN&PTNT, chính quyền 9 huyện và các đơn vị liên quan, tập trung để hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, báo cáo tại hội nghị được chuẩn bị chu đáo, công phu.

Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị Viện Thổ Nhưỡng Nông hóa, Viện Môi trường Nông nghiệp tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện bộ sản phẩm khoa học Bản đồ nông hóa trên địa bàn 9 huyện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thảo cấp tỉnh trước ngày 20-7-2022.

Việc xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện. Đây là cơ sở khoa học cho thực hiện xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp (cây ăn quả, lúa, ngô và các đối tượng cây trồng khác) theo hướng tập trung, gắn với chế biến, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, phục vụ yêu cầu cơ cấu lại sản xuất Ngành Nông nghiệp của tỉnh hiện nay.

Lê Hợi.

https://baothanhhoa.vn/kinh-te/bao-cao-tien-do-thuc-hien-ban-do-nong-hoa-va-quan-ly-su-dung-ben-vung-tai-nguyen-dat-san-xuat-nong-nghiep-tinh-thanh-hoa/162172.htm