Tin Tức

Trang chủ

Nghiệm thu dự án xây dựng quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Nhãn chín muộn Yên Thế" tỉnh Bắc Giang

01-08-2022 Lượt xem: 388

Chiều ngày 28/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành nghiệm thu dự án “Xây dựng quản lý nhãn hiệu chứng nhận ‘Nhãn chín muộn Yên Thế’ dùng cho sản phẩm quả nhãn chín muộn của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang’ do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì, thực hiện trong thời gian 24 tháng (Từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2022).

Tiến sĩ Ngô Chí Vinh- Phó Giám đốc Sở KH&CN- Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp

 

Dự án với mục tiêu xây dựng được bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên Thế”; xây dựng được hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận; nhãn hiệu chứng nhận được đăng ký bảo hộ và xây dựng được mô hình thí điểm quản lý, sử dụng và khai thác sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên Thế”.

Cử nhân Lê Thị Hương -  Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo kết quả tại hội đồng

 

Sau 2 năm triển khai, dự án đã tiến hành thu thập các tài liệu về vùng địa danh, lịch sử, danh tiếng của sản phẩm quả nhãn chín muộn, huyện Yên Thế; điều tra, khảo sát 100 phiếu về quy mô, hiện trạng, quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm, thị trường tiêu thụ; xây dựng 02 bản đồ hiện trạng và vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận tại 13 xã; tiến hành phân tích một số chỉ tiêu chất lượng của 80 mẫu nhãn chín muộn trên địa bàn huyện Yên Thế với giống nhãn Miền Thiết (40 mẫu), giống nhãn Hà Tây 6 (40 mẫu). Tiến hành xác định các tiêu chí về nguồn gốc, tiêu chí hình thái, cảm quan và chất lượng của quả nhãn chín muộn mang thương hiệu chứng nhận; xây dựng Logo, ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên Thế” nộp Cục Sở hữu trí tuệ ngày 29/01/2021 và được cục chấp thuận, cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 400743 theo Quyết định số 81630/QĐ/SHTT ngày 27/10/2021. 

Ngoài ra, dự án đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc; quy trình thu hoạch và bảo quản quả nhãn mang nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên Thế”; xây dựng hệ thống các phương tiện nhận diện thương hiệu gồm: hệ thống tem nhãn, bao bì sản phẩm; hệ thống giới thiệu và quảng bá sản phẩm (poster, tờ rơi, sổ tay giới thiệu sản phẩm, biển quảng cáo, pannơ) trên Wesite của huyện;... xây dựng phương án khai thác thương mại và phát triển giá trị nhãn hiệu chứng nhận…

Nhận xét, góp ý báo cáo kết quả thực hiện, các thành viên hội đồng đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu, các ý kiến đều nhất trí dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung theo hợp đồng đã ký; sản phẩm đảm bảo về số lượng, chất lượng theo đặt hàng của tỉnh; kết quả của dự án đã ứng dụng được trong thực tế… Tuy nhiên, hội đồng đề nghị chủ nhiệm dự án cần rà soát lại cách thức khi trình bày báo cáo; thống nhất các số liệu trong báo cáo; bổ sung mẫu phiếu, tỷ lệ phiếu điều tra; nêu được lý do lựa chọn địa bàn điều tra 5/13 xã trong nghiên cứu nhằm đảm bảo các địa điểm được chọn mang tính đại diện; bổ sung tài liệu viện dẫn trong các chuyên đề để tăng độ tin cậy cho nghiên cứu; hoàn chỉnh hồ sơ tập huấn, kỷ yếu hội thảo khoa học; mô tả rõ hơn nữa đặc điểm sản phẩm nhãn chín muộn yên thế như thời điểm chín, độ ngọt, kích cỡ quả; hoàn thiện quy trình truyền thống áp dụng trên địa bàn huyện; bổ sung các phương án tài chính, vận hành mô hình sau khi dự án kết thúc…

 

Thạc sĩ Lưu Đức Thanh, Nguyên Giám đốc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế Cục Sở hữu Trí tuệ đóng góp ý kiến

Tại Hội đồng, các thành viên đã bỏ phiếu nhất trí dự án đạt yêu cầu.

Chủ tịch Hội đồng tổng hợp ý kiến góp ý và kết luận

 

H.Trang (Sở KH và CN Bắc Giang)

https://skhcn.bacgiang.gov.vn