Thông Báo

Trang chủ

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

09-08-2022 Lượt xem: 388

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

https://vaas.vn/sites/default/files/dinh-kem/2022-08/Thong%20bao%20tuyen%20dung%20vien%20chuc%20nam%202022.pdf