Tin tức

Trang chủ

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

09-08-2022 02:32:00 333
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc.
Xem thêmicon_next.gif

Quyết định 36A/QĐ-TNNH-KH về phê duyệt kết quả lựa chọn mua nguyên vật liêu thí nghiệm phân chuồng

20-01-2021 00:00:00 41
Quyết định 36A/QĐ-TNNH-KH về phê duyệt kết quả lựa chọn mua nguyên vật liêu thí nghiệm phân chuồng
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng Viên chức 2022

22-11-2022 03:21:48 209
Thông báo VAAS về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ thi tuyển Viên chức 2022
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo mời tham dự Seminar về Effects of temperature on ant nest architecture and digging activities

05-10-2022 08:09:45 172
Effects of temperature on ant nest architecture and digging activities
Xem thêmicon_next.gif