Tin tức

Trang chủ

Thông báo mời tham dự Seminar về Effects of temperature on ant nest architecture and digging activities

05-10-2022 08:09:45 289
Effects of temperature on ant nest architecture and digging activities
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung

30-08-2022 02:50:26 246
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự tuyển viên chức, theo thông báo 704/TB-HDTDVC của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Hội đồng tuyển dụng thông báo cung cấp một số tài liệu tham khảo cho môn thi Kiến thức chung.
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

09-08-2022 02:32:00 482
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc.
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II tại VAAS

08-10-2021 02:38:00 769
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II taij VAAS có điều chỉnh
Xem thêmicon_next.gif

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Viện Thổ nhưỡng nông hóa

27-12-2021 02:36:00 631
Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hóa ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Viện Thổ nhưỡng nông hóa kèm theo bản kế hoạch chi tiết.
Xem thêmicon_next.gif