Tin tức

Trang chủ

Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung

30-08-2022 02:50:26 165
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự tuyển viên chức, theo thông báo 704/TB-HDTDVC của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Hội đồng tuyển dụng thông báo cung cấp một số tài liệu tham khảo cho môn thi Kiến thức chung.
Xem thêmicon_next.gif

Quyết định 37A/QĐ-TNNH-KH về phê duyệt kết quả lựa chọn mua nguyên vật liêu thí nghiệm phân khoáng

20-01-2021 10:41:00 31
Quyết định 37A/QĐ-TNNH-KH về phê duyệt kết quả lựa chọn mua nguyên vật liêu thí nghiệm phân khoáng
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II tại VAAS

08-10-2021 02:38:00 685
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II taij VAAS có điều chỉnh
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo lịch Hôi nghị Khoa học 2021 của các đơn vị

23-04-2021 02:19:00 888
Tổ chức Hội nghị khoa học của từng đơn vị trong Viện
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo mời tham dự Seminar về Scientific writing

28-10-2019 08:28:00 2096
Thông báo mời tham dự Seminar về Scientific writing
Xem thêmicon_next.gif