Văn bản

Trang chủ

Văn bản

Số, ký hiệu văn bản Tên Tải xuống
13/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 13/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Tải xuống
65/2012/NĐ-CP Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Tải xuống
96/2007/TTLT-BTC-BNN Thông tư liên tịch BNN-BTC Tải xuống
36 /2006/QĐ-BNN Quyết định ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải xuống
846/QĐ-TTG Quyết định về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 846/QĐ-TTG ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tải xuống
Biểu mẫu đề tài cấp Nhà nước Các biểu mẫu đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư và hợp tác quốc tế Tải xuống
Thông tư 97/2010/TT-BTC Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải xuống
Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Tải xuống