Bảo tàng đất

Trang chủ

Hoạt động

Giới thiệu bảo tàng đất Việt Nam

29-08-2019 02:37:55 55

Đất là tài nguyên quan trọng, là tư liệu sản xuất đặc biệt, không thể thiếu được trong sự tồn tại của loài người. Nguồn tài nguyên này đang được khai thác tối đa để phục vụ cho cuộc sống của hàng tỷ dân trên trái đất. 

Xem thêm icon_next.gif

Nhóm phát triển bảo tàng đất trực tuyến

29-08-2019 02:36:20 39

Bảo tàng đất Việt Nam trực tuyến được các nghiên cứu viên Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cùng nhóm cộng tác viên xây dựng và bảo trì.

Xem thêm icon_next.gif

Các bài viết và công trình nghiên cứu về phát sinh học và phân loại đất, bảo vệ và sử dụng đất

25-08-2019 09:36:13 280

Việc nghiên cứu ứng dụng hệ thống phân loại của Mỹ-Soil Taxonomy để xác định danh pháp các đơn vị phân loại đất của Việt Nam là rất cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển thổ nhưỡng học trên thế giới.

Xem thêm icon_next.gif