Bảo tàng đất

Trang chủ

Hoạt động

Giới thiệu Trung tâm Thông tin tư liệu đất Việt Nam

29-08-2019 02:37:55 3867

Trung tâm Thông tin tư liệu đất Việt Nam bắt đầu được xây dựng năm 1995 theo tiêu chuẩn của Trung tâm Thông tin tư liệu đất Thế giới (ISRIC) và chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2000.

Xem thêm icon_next.gif

Nhóm phát triển bảo tàng đất trực tuyến

29-08-2019 02:36:20 898

Bảo tàng đất Việt Nam trực tuyến được các nghiên cứu viên Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cùng nhóm cộng tác viên xây dựng và bảo trì.

Xem thêm icon_next.gif

Các bài viết và công trình nghiên cứu về phát sinh học và phân loại đất, bảo vệ và sử dụng đất

25-08-2019 09:36:13 3316

Việc nghiên cứu ứng dụng hệ thống phân loại của Mỹ-Soil Taxonomy để xác định danh pháp các đơn vị phân loại đất của Việt Nam là rất cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển thổ nhưỡng học trên thế giới.

Xem thêm icon_next.gif