Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu khoáng vật

Đá cát kết, Hải Dương

05-11-2020 09:04:05 498

Tên khoa học: Đá cát kết
Địa điểm lấy mẫu: Chí Linh, Hải Dương

Xem thêm icon_next.gif

Đá Quarzit, hệ tầng Tấn Mài, Quảng Ninh

05-11-2020 09:02:48 548

Tên khoa học: Đá Quazit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Tấn Mài, Quảng Ninh

Xem thêm icon_next.gif

Đá sét bột kết, Tuyên Quang

05-11-2020 09:01:34 477

Tên khoa học: Đá sét bột kết
Địa điểm lấy mẫu: Tuyên Quang

Xem thêm icon_next.gif

Đá phiến Xerixit, hệ tầng Bù Khạng, Bắc Kạn

05-11-2020 09:00:16 699

Tên khoa học: Đá phiến Xerixit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Bù Khạng, Bắc Kạn

Xem thêm icon_next.gif

Đá Granitogneis, phức hệ Đại Lộc, TT-Huế

05-11-2020 08:58:21 557

Tên khoa học: Đá Granitogneis
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Đại Lộc, Thừa Thiên, Huế

Xem thêm icon_next.gif

Đá phiến sét than, hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

05-11-2020 08:54:01 602

Tên khoa học: Đá phiến sét than
Địa điểm lấy mẫu:  Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

Xem thêm icon_next.gif

Đá phiến kết tinh, phức hệ Tân Hương, Yên Bái

05-11-2020 08:52:48 449

Tên khoa học: Đá phiến kết tinh
Địa điểm lấy mẫu:  Phức hệ Tân Hương, Yên Bái

Xem thêm icon_next.gif

Đá vôi chứa hóa thạch, hệ tầng Bắc Sơn, Lạng Sơn

05-11-2020 08:44:45 458

Tên khoa học: Đá vôi chứa hóa thạch
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Bắc Sơn, Lạng Sơn

Xem thêm icon_next.gif

Đá phiến sét vôi, hệ tầng Dưỡng Động, Quảng Ninh

05-11-2020 08:43:38 493

Tên khoa học: Đá phiến sét vôi
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Dưỡng Động, Quảng Ninh

Xem thêm icon_next.gif

Đá phiến thạch anh Xerixit, hệ tầng A Vương, TT-Huế

05-11-2020 08:42:25 555

Tên khoa học: Đá phiến thạch anh Xerixit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng A Vương, Thừa Thiên, Huế

Xem thêm icon_next.gif