Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 61

28-08-2019 18:55:32 116

Phẫu diện đất VN 61

Ký hiệu phẫu diện: VN 61
Địa điểm: Đồi Dứa, Thôn Trường, Xã Văn An, Huyện Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Tọa độ: Vĩ độ: 21° 07’ B       Kinh độ: 106° 21’ 45” Đ
Độ  cao: Tương đối: 85 m (ASL)      Tuyệt đối:
Độ dốc: 15 ° - 25°     Hướng dốc: Tây - Đông

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 62

28-08-2019 18:40:36 502
Phẫu diện đất VN 62
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 63

25-08-2019 01:22:37 149

Phẫu diện đất VN 63

Xem thêm icon_next.gif