Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu khoáng vật

Đá Bazan (T1), hệ tầng Cẩm Thủy, Thanh Hóa

05-11-2020 08:24:10 475

Tên khoa học: Đá Bazan (T1)
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Xem thêm icon_next.gif

Gabro, phức hệ Núi Chúa, Cao Bằng

05-11-2020 08:22:43 387

Tên khoa học: Gabro
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Núi Chúa, Cao Bằng

Xem thêm icon_next.gif

Gabro, phức hệ Núi Chúa, Thanh Hóa

05-11-2020 08:21:29 390

Tên khoa học: Gabro
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Núi Chúa, Thanh Hóa

Xem thêm icon_next.gif

Đá dăm, cuội kết, Hải Dương

05-11-2020 08:20:05 398

Tên khoa học: Đá dăm, cuội kết
Địa điểm lấy mẫu: Chí Linh, Hải Dương

Xem thêm icon_next.gif

Đá phiến sét vôi, Lạng Sơn

05-11-2020 08:17:19 571

Tên khoa học: Đá phiến sét vôi
Địa điểm lấy mẫu: Lạng Sơn

Xem thêm icon_next.gif

Granitogneis, phức hệ Đèo Cả, Nha Trang

05-11-2020 08:15:10 372
Tên khoa học: Granitogneis
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Đèo Cả, Nha Trang
Xem thêm icon_next.gif

Granit 2 Mica, phức hệ Pia Oắc, Nghệ An

05-11-2020 08:09:35 407

Tên khoa học: Granit 2 Mica
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pia Oắc, Nghệ An

Xem thêm icon_next.gif