Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021

06-07-2021 Lượt xem: 566

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Trung tâm đơn vị trực thuộc Viện (3 Trung tâm NC đất và  phân bón vùng trung du; Trung tâm NC đất, phân bón và Môi trường Tây Nguyên, Trung tâm NC đất , phân bón và Môi trường phía Nam tham dự theo hình thức họp online), Bí thư Chi bộ các đơn vị thuộc Viện, Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện.

 

 

Tại Hội nghị, ThS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo này, trong 6 tháng đầu năm, công tác hoạt động KHCN do dịch bệnh nên một số hoạt động cũng đã ít nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên hầu hết các nhiệm vụ thực hiện trong năm vẫn đang triển khai khá tốt. Viện hiện có 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được VAAS giao và 50 nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện gồm 07 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 06 nhiệm vụ cấp Bộ, 02 NV tiềm năng cấp Bộ, 04 nhiệm vụ HTQT, 05 nhiệm vụ Phối hợp với các đơn vị và 26 nhiệm vụ hợp tác với địa phương. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị đề xuất được gần 30 nhiệm vụ KH CN các cấp, trong đó 05 nhiệm vụ cấp Bộ; hàng chục đề xuất với các địa phương trong cả nước. Đã thẩm định thuyết minh Hàng năm cho 06 nhiệm vụ cấp Bộ. Một số các hoạt động về đào tạo, về hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua trong Viện vẫn được duy trì và hoạt động tốt.

 

ThS. Trần Thị Minh Thu đã trình bày bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

 

Về kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Viện tiếp tục kiện toàn thêm về tổ chức, nhân lực, chức năng nhiệm vụ của Viện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là gắn kết các đơn vị ở xa với các đơn vị tại trụ sở Viện để phối hợp nghiên cứu, chuyển giao các TBKT, thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị trong Viện; đề xuất chiến lược KHCN của Viện trong bối cảnh mới; tăng cường tiếp cận để tìm kiếm các nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học; tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ chung của toàn Viện.

Các đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị: 

 

Ông Hoàng Ngọc Thuận - GĐ Trung tâm NC phân bón và Dinh dưỡng cây trồng phát biểu tại Hội nghị

 

Bà Lê Thị Mỹ Hảo -Trưởng bộ môn Phát sinh học và PLĐ phát biểu tại Hội nghị

 

Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng bộ môn Vi sinh vật phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Đỗ Duy Phái - Trưởng phòng Phân tích Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Duy Phương - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng cây trồng phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng đã nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm các đơn vị cần tiếp tục chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ, tích cực đề xuất tìm nguồn cho các nhiệm vụ mới, nâng cao năng lực cán bộ, quản lý tốt công tác khoa học, tài chính và hành chính, quản trị. 

 

PGS.TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng tổng kết Hội nghị