Tin Tức

Trang chủ

Họp trực tuyến báo cáo kết quả nhiệm vụ theo Nghị định thư Việt Nam - Lào

30-12-2021 Lượt xem: 332

Ngày 28/12/2021, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Sayaboury, CHDCND Lào đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện 02 năm nhiệm vụ theo Nghị định thư về “Hợp tác nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Sayaboury, Luang Namtha và Bokeo, CHDCND Lào” bằng hình thức trực tuyến.

Phía Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tham dự có: TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng, PGS.TS. Lê Như Kiểu, chủ nhiệm nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học và HTQT, bộ môn sử dụng đất, và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Phía tỉnh Sayaboury tham dự có: Ông Khăm Cơng ma lắc, phó giám đốc Sở Nông lâm nghiệp, đại diện Lãnh đạo sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nông lâm nghiệp.

PGS. TS. Lê Như Kiểu, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện

 

Nhiệm vụ theo nghị định thư trên bắt đầu được thực hiện vào tháng 10 năm 2019, qua hai năm triển khai thực hiện, nhiệm vụ đã đạt được một số kết quả nhất định như; đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức nghiên cứu vi sinh vật cho 06 cán bộ tỉnh Sayabuury tại Việt Nam; tuyển chọn bổ sung được 10 chùng vi sinh vật có ích phục vụ sản xuất chế phẩm vi sinh tại Lào; mua sắm trang thiết bị, máy móc bổ sung cho xưởng sản xuất phân bón và phòng thí nghiệp vi sinh vật tại Lào; Mở rộng xưởng sản xuất phân bón và phòng thí nghiệm vi sinh vật; hoàn thiện được quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh; đánh giá được điều kiện sinh thái, đặc điểm đất sản xuất nông nghiệp tại 03 tỉnh Sayaboury, Luang Namtha, Bokeo phục vụ triển khai mô hình áp dụng phân bón vi sinh cho cây trồng…

TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng Viện TNNH phát biểu tại cuộc họp

 

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 kéo dài, cửa khẩu sang Lào bị đóng cửa dài ngày nên một số nội dung công việc đã bị chậm lại so với tiến độ nhiệm vụ, đặc biệt trong đó hệ thống máy móc thiết bị mua sắm tại Việt Nam vẫn chưa được vận chuyển sang Lào.

Thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo 

 

Hai bên nhất trí lập báo cáo lên cấp trên để xin phép triển khai các công việc chưa thực hiện trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện các công việc trong năm 2022 sau khi hai nước mở lại cửa khẩu để hoàn thành nhiệm vụ vào giữa đầu năm 2023.

Bài: Lương Đức Toàn, Ảnh: Vũ Mạnh Quyết