Quỹ gen VSV

Trang chủ

Liên hệ

04-11-2019

BỘ MÔN VI SINH VẬT
Division of microbiology

 

Tel: 04.37522125; Fax: 04.38389924; Email: visinhsfri@gmail.com

Add: số 10 Đức Thắng, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

https://sfri.org.vn/chi-tiet-don-vi/6/bo-mon-vi-sinh-vat