Quỹ gen VSV

Trang chủ

Nguồn gen nấm

VACC 30031

01-10-2021 09:35:47 108

1. Phân loại nguồn gen: NẤM SỢI

Xem thêm icon_next.gif

VACC 30029

30-08-2019 08:46:09 505
1. Phân loại nguồn gen: NẤM SỢI
2. Tên khoa học nguồn gen: Trichoderma sp.HB4.2

 

3. Ký hiệu nguồn gen: VACC 30029
Xem thêm icon_next.gif

VACC 30030

30-08-2019 08:43:50 506

1. Phân loại nguồn gen: NẤM SỢI

Xem thêm icon_next.gif

VACC 30031

30-08-2019 08:43:07 591

Phân loại nguồn gen: NẤM SỢI

Xem thêm icon_next.gif