Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu khoáng vật

Đá phiến sét màu tím, hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

05-11-2020 08:40:18 447

Tên khoa học: Đá phiến sét màu tím
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

Xem thêm icon_next.gif

Đá vôi sáng màu, hệ tầng Đồng Giao, Ninh Bình

05-11-2020 08:39:00 432

Tên khoa học: Đá vôi sáng màu
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Đồng Giao, Ninh Bình

Xem thêm icon_next.gif

Granit Biqtit hạt nhỏ, phức hệ Bà Nà, Đà Nẵng

05-11-2020 08:37:10 465

Tên khoa học: Granit Biqtit hạt nhỏ
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Bà Nà, Đà Nẵng

Xem thêm icon_next.gif

Granit sáng màu, phức hệ Pia Oắc, Thái Nguyên

05-11-2020 08:35:46 442

Tên khoa học: Granit sáng màu
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pia Oắc, Thái Nguyên

Xem thêm icon_next.gif

Granit hạt thô, phức hệ Vân Canh, Bình Định

05-11-2020 08:33:39 403

Tên khoa học: Granit hạt thô
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Vân Canh, Bình Định

Xem thêm icon_next.gif

Pegmatit, hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

05-11-2020 08:32:31 391

Tên khoa học: Pegmatit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

Xem thêm icon_next.gif

Kaolin, hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

05-11-2020 08:30:10 467

Tên khoa học: Kaolin
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

Xem thêm icon_next.gif

Kaolin, Yên Bái

05-11-2020 08:28:43 429

Tên khoa học: Kaolin
Địa điểm lấy mẫu: Yên Bái

Xem thêm icon_next.gif

Đá Bazan (N2-Q1), Nghệ An

05-11-2020 08:27:02 431

Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1)
Địa điểm lấy mẫu: Nghệ An

Xem thêm icon_next.gif

Đá Bazan (N2-Q1), Đắc Lắc

05-11-2020 08:25:10 409

Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1)
Địa điểm lấy mẫu: Đắc Lắc

Xem thêm icon_next.gif