Tin tức

Trang chủ

Thông báo lịch Hôi nghị Khoa học 2021 của các đơn vị

23-04-2021 02:19:00 436
Tổ chức Hội nghị khoa học của từng đơn vị trong Viện
Xem thêmicon_next.gif

Thông báo về lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

15-10-2019 08:36:00 2035
Lễ kỷ niệm năm 50 thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa ngày 17/10/2019
Xem thêmicon_next.gif

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Viện Thổ nhưỡng nông hóa

27-12-2021 02:36:00 54
Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hóa ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Viện Thổ nhưỡng nông hóa kèm theo bản kế hoạch chi tiết.
Xem thêmicon_next.gif